Welkom op de site van Seniorenvereniging Winssen

De vereniging met het grootste aantal leden in Winssen.

Onze vereniging stelt zich ten doel om voor haar leden en andere senioren in Winssen de belangen te behartigen in de meest ruime zin en zodanige voorwaarden te scheppen, dat deze bevolkingsgroep volwaardig en zelfbewust aan de samenleving kan deelnemen. Kortom streven naar een gelijkwaardige positie van senioren in de maatschappij.

Identiteit
Waarom juist lid worden van onze vereniging? Seniorenvereniging Winssen is een vitale organisatie van en voor senioren, voortgekomen uit traditie van onderlinge solidariteit en zorg voor elkaar. Het bijzondere zit in de koppeling die er is tussen het doel van de organisatie en de inspiratie vanuit de katholieke levensvisie. Solidariteit en betrokkenheid vormen belangrijke waarden voor mensen in de samenleving. Solidariteit als waarde wordt in onze vereniging gezien als de kern van de eigen identiteit. Daarenboven heeft onze vereniging een geheel eigen karakter als het gaat om gezelligheid, sfeer en het zich thuis voelen in een van oudsher vertrouwde omgeving.

Wilt u meer weten over deze bloeiende vereniging, neem dan contact op met
Cynthia Hanegraaf  Tel.: 0487-521606

 

Samen met de andere seniorenverenigingen in de gemeente Beuningen brengen wij 10 x per jaar ons clubblad “de Cirkel” uit. Hier een link naar de inhoud van de laatste editie:

https://www.seniorenbeuningen.nl/index.php/actueel/de-cirkel-actueel

 

Coronavirus.

Inmiddels hebben we een aantal activiteiten hervat.
Het gaat dan om het wandelcafé op dinsdag 13.30 uur en donderdag om  18.30 uur.
De inloop op donderdagochtend om 10.00 uur. Biljarten maandag- en vrijdagmiddag.
Het jeu de boules op dinsdag- en donderdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur.
Bij goed weer gaan we in even weken op woensdag om 14.00 uur fietsen.
In september gaan de cursussen bloemschikken en aquarelleren beginnen.
Voor een overzicht verwijzen wij naar de agenda op deze website.