Verslagen
Uitnodiging jaarvergadering 2019 Seniorenvereniging Winssen.

Het bestuur van de Seniorenvereniging nodigt u uit voor de

Jaarvergadering op woensdag 20 maart om 14.00 uur in de Paulus te Winssen

Agenda.

1.   Opening door de voorzitter.

2.   Notulen van de jaarvergadering van 21 maart 2018.

3.   Jaarverslag secretaresse over het jaar 2018.

4.   Financieel verslag 2018 door de penningmeester.

5.   Verslag kascontrole commissie.

6.   Decharge penningmeester 2018.

7.   Benoeming nieuw lid van de kascontrole commissie.

8.   Begroting 2019 en vaststellen contributie 2020.     

       ———————Pauze—————-

9.   Bestuursverkiezing: aftredend en herkiesbaar is Ton Elbers.

9a.Een bestuurslid neemt voor 3 jaar zitting in het bestuur en kan zich na deze  

      termijn  herkiesbaar stellen. Tot uiterlijk een week voor de

      ledenvergadering  kunnen leden zich tegenkandidaat stellen.

      Tegenkandidaten  dienen  schriftelijk bij het secretariaat te worden  

      aangemeld, ondertekend door tenminste vijf leden. Bij meer kandidaten

      voor een bestuursfunctie wordt de kandidaat met de 

      meeste stemmen benoemd.

10. Bespreking geplande activiteiten 2019 en mededelingen.

11. Rondvraag.

Om 15.30 uur wordt er door Nederzand een presentatie gehouden over het zandwin- en herinrichtingsproject de “Geertjesgolf”. Daarna is er gelegenheid om hierover vragen te stelen.
        

Wilt u deze agenda mee naar de vergadering nemen?

Jaarverslag Seniorenvereniging Winssen over 2017

In 2017 hebben wij 40 nieuwe leden  mogen begroeten. 8 leden hebben opgezegd, 4 leden zijn verhuist en 10 leden zijn overleden.
We hadden eind 2017 403 leden, 16 gastleden en 1 erelid.

De eerste activiteit in 2017  was  carnaval op 24 februari in het Ulto Muziekcentrum. Er waren 127 gasten en een hele geslaagde middag met leuke optredens.

De Algemene jaarvergadering werd gehouden op 22 maart 2017.Er waren 46 leden aanwezig. Ook gaf notaris Lohman een voorlichting over testament e.d.

Op 11 april hadden we een Paasbrunch in de ontmoetingsruimte van de Paulus. Het was zeer geslaagd.

Soms zijn er in de huiskamer op donderdagochtend  extra activiteiten. Zo heeft Tonny Overdijk heeft Ook hebben we nog een filmmiddag gehad.

We hebben met de vrijwilligsters van het eetpunt een bezoekje gebracht aan onze nieuwe cateraar Tijssen uit Puiflijk. Ook hebben we daar wat gegeten. Het eten was keurig verzorgd. De gasten van ons eetpunt zijn erg tevreden over Tijssen.

Op 9 juni hadden we een gezellige middag voor de vrijwilligers. We zijn met de fiets naar de Tabaksplant  in Afferden geweest om te midgetgolfen en wat te drinken. Daarna naar de Paulus waar we gezellig hebben gezeten en wat hebben gegeten. Het was een gezellige middag met mooi weer.

14 augustus met de kermis hebben we een dansmiddag gehouden. Het was een gezellige middag en zeker voor herhaling vatbaar. Ook hebben de Amaretto’s de dinsdag van de kermis muziek gemaakt  met aansluitend het eetpunt met lekkere soep.

In september zijn we overgestapt naar de nieuwe cateraar Tijssen uit Puiflijk.

Ook is er een nieuwe activiteit bijgekomen, Aqualerren, Er hadden zich 14 personen opgegeven.

Op 7 november hadden we een snert maaltijd ivm de Drutense Mert.

22 november was onze stampotten dagtocht. We zijn naar een klompenmakerij in Dussen geweest. Hij wist de middag op een ludieke manier aan elkaar te praten. Ook hebben we heerlijke stamppotten gegeten bij De Gouden Leeuw in Terheijden.

De kerstviering op 15 december was een zeer geslaagde middag. Er waren 133 gasten. Bij binnenkomst speelde de Amaretto’s. De muzikale omlijsting van die middag was van Arno en Margaret Bryan.

Ook hadden we nog een optreden van het leerlingen orkest van ULTO met de dirigent Jan Wensink.

Rond 17.00 uur konden we genieten van een buffet.Met dank aan Rick van de Paulus voor de verzorging van de middag en Bas van de Gouden Leeuw voor het lekkere buffet.

19 december was het kerstdiner. Het kwam dit keer niet van de Jumbo maar van Tijssen. Dit was in samenwerking met Perspectief. Het kerstdessert werd gesponsord door de Jumbo Winssen.

Iedere 2 de woensdag van de maand is er bingo .Woensdagmiddag 25 April beginnen we weer met de fietstocht, Er wordt gestart om 14.00 uur bij de Paulus.

Bridge is iedere donderdagavond.

Cursus voor laptop /tablet en iphone worden in alle dorpen gegeven. In april is er een bijeenkomst over de cursussen.

Bloemschikken is de laatste woensdagavond van de maand.  Contact persoon is Henny Hendriks.

De inloop middag is dinsdags in de Salon vanaf 14.00 uur dan wordt er gekaart en donderdag ‘smorgens vanaf 10.00 uur zijn er verschillende activiteiten in de Salon in samenwerking met Perspectief. Het eetpunt is iedere dinsdag om 12.00 uur. Dat komt van cateraar Tijssen en u kunt kiezen uit verschillende menu’s.

Het biljarten is nog steeds in Overmars. Ook na de verkoop van dit pand kan het biljarten daar door gaan.

We hebben in totaal 33 vrijwilligers voor het eetpunt,inloop, bodes, bingo, bloemschikken en het in en uitruimen van de zaal bij activiteiten.

Bedankt vrijwilligers dat jullie het hele jaar klaar staan voor de vereniging, ongeacht wat ze doen. Dank aan alle leden dat ze komen bij activiteiten die georganiseerd worden.

Verder bedank ik mijn bestuursleden voor de fijne samenwerking van het afgelopen jaar.

Cynthia