Afscheid van Jos Elbers


Tijdens onze jaarvergadering van dinsdag, 16 november a.s. nemen wij om 16.00 uur in ontmoetingscentrum de Paulus afscheid van  voorzitter Jos Elbers, die ruim 21 jaar aan het roer van onze vereniging heeft gestaan. Wij hopen op een grote belangstelling.


Bestuur seniorenvereniging Winssen

Hieronder een artikel van Jos, dat in de editie van november 2021 in ‘de Cirkel’ is gepubliceerd.

——————————————————————————————————–

“Nu niet, dan niet, nooit niet”

Zo werd ik, Jos Elbers, in de Algemene Ledenvergadering in binnen gehaald. Toen speelde een mogelijke fusie tussen de 4 kerkdorpen en dat paste Winssen echt niet. Er is naar de leden geluisterd en met het toenmalige bestuur hebben wij deze zaken naar rustig vaarwater geleid. Na een inwerkingsperiode van een jaar heb ik mijn plannen aan het bestuur voorgelegd en ondanks hun leeftijd raakten zij hiervoor enthousiast. Katholieke Bond van Ouderen? Wie wordt er nu lid van een Bond? Wie benoemt zichzelf als Oudere? Te beginnen met een aanpassing van de naam naar Katholieke Belangen Organisatie van Senioren opende dit de entree naar de generatie jongere ouderen. Met name belangenbehartiging werd een steeds belangrijker doel, niet alleen voor onze vereniging maar ook met landelijke aspecten. Ook in de gemeenteraad heeft dit de nodige aandacht gekregen om dit in onze maatschappij door te voeren, waarbij dit zelfs enkele malen in de deze vergadering moest worden gecorrigeerd! Ook speelde er in die jaren nog de onderlinge rivaliteit tussen de bestuursleden in de verschillende dorpen. Dit vormde dan ook de aanleiding dat de toenmalige Kring, het overleg tussen de vier afdelingen, na jaren is opgeheven vanwege het gebrek aan gemeenschappelijk draagvlak. Ook de subsidieverdeling is jaren punt van discussie geweest en zo heeft ons eigen huiskamer project veel voeten in aarde gehad. Als kleinste woongemeenschap kostte het de nodige moeite om met de vaart der volkeren mee te kunnen groeien. Met de Cirkel is het uiteindelijk toch goed gekomen. Als eerste gezamenlijke project is dit van de grond gekomen en bleek er voldoende draagvlak voor dit project dat nu zelfstandig draait, gedragen door de gezamenlijke afdelingen. Na een tussenstap in onze huiskamer is de Salon als onze eigen gemeenschapsruimte, die ten alle tijden tot onze beschikking staat, gerealiseerd. Gedragen door vrijwilligers en sponsoren en financieel ondersteund door de gemeente.  Als KBO-bestuur in verschillende samenstellingen, hebben wij met de afdelingen samengewerkt in goede en mindere tijden, waarvoor ik naar mijn bestuursleden in de afgelopen jaren mijn dank uitspreek. Via het voorzitterschap van Winssen ben ik ook in de provinciale en landelijke organisatie verzeild geraakt. Daar blijkt er veel werk aan de winkel in het kader van ondersteuning en belangenbehartiging voor senioren. Er ligt ook een belangrijke taak voor vrijwilligers in het kader van de diverse activiteiten die wij als vereniging ontplooien, met name in het kader van eenzaamheid-bestrijding. Het gezamenlijk Eetpunt in de Salon, de Cirkel, etc. Ook de overstap van onze vereniging naar de alternatieve landelijke FasV, waarvan ook de oud ANBO afdelingen en KBO Brabant lid, zijn heeft veel inspanning gekost. Als voorzitter ga ik de hamer nu over dragen aan Gerard Gradussen en het verjongde bestuur. Zelf blijf ik op de achtergrond nog wel actief op landelijk terrein en met het belastingproject. Tot slot nogmaals een woord van dank aan mijn mede bestuursleden in de afgelopen jaren en aan u als leden voor het vertrouwen dat u ons gaf voor de behartiging van uw belangen in onze leefgemeenschap.

Tot horens of tot ziens,

Iedereen bedankt, het gaat u allen goed  
Jos elbers