Beeindigen activiteiten i.v.m. Corona maatregelen

In verband met de op 19 december j.l. door de overheid ingevoerde maatregelen, is besloten dat met ingang van die datum alle activiteiten van onze seniorenvereniging zijn gestaakt/gecanceld.