Heropening activiteiten (2).

Zoals op 25 januari j.l. in de persconferentie door de overheid is aangegeven, zijn een groot aantal activiteiten weer mogelijk.
Er is dan ook besloten de volgende activiteiten weer op te starten:

Biljarten maandag- en vrijdagmiddag;
Bingo, elke 2de woensdag van de maand,  voor het eerst weer op woensdag 9 februari 2022;
Bloemschikken, elke laatste woensdag- en donderdagavond van de maand, voor het eerst vanavond 26 en morgenavond 27 januari 2022;
Eetpunt start weer op dinsdag 1 februari 2022;
Walking-football is weer gestart op woensdag 12 januari 2022;
Wandelen kan altijd op donderdagavond 18.15 uur;
Jaarvergadering wordt gehouden op woensdag 30 maart 2022 in De Paulus, aanvang 14.00 uur;
Bridge, nog niet bekend.

Carnavalsmiddag is verschoven naar vrijdagmiddag 25 maart a.s. 14.00 uur.

En er is bovendien besloten om nog eens te peilen of er (nog) belangstelling bestaat voor een (herhalings-) computercursus. Deze peiling zal plaats vinden via de mail.