Mededeling i.v.m. coronamaatregelen

In de onlangs gehouden bestuursvergadering hebben wij helaas een aantal drastische besluiten moeten nemen. Deze besluiten hebben allemaal te maken met de maatregelen die de overheid heeft genomen.

Omdat aan een aantal maatregelen niet kan worden voldaan, denk daarbij bijvoorbeeld aan de 1,5 meter afstand, zijn een aantal bijeenkomsten geannuleerd.

De besluiten zijn:

  1. Het eetpunt op elke dinsdag gaat tot nader bericht niet door.
  2. De Kerstviering op 17 december gaat niet door.
  3. Het Kerstdiner op 21 december gaat niet door.
  4. Bloemschikken op 15  december a.s. gaat niet door. Bloemschikken op 16 december a.s. is verplaatst naar 13.30 uur.
  5. Bridgen op de donderdagavond gaat tot nader bericht niet door.
  6. De Algemene Ledenvergadering is gepland op woensdag 23 maart 2022.