Uitnodiging algemene ledenvergadering 16-11-2021

Het bestuur van Seniorenvereniging nodigt U van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering op:

Dinsdag 16 november 2021 om 14.00 uur in de Paulus.

A G E N D A:

  1. Opening door de voorzitter.
  2. Mededelingen.
  3. Jaarverslag 2020 (30 min. Voor aanvang ter inzage)
  4. Financieel verslag 2020 door de penningmeester.
  5. Verslag kascontrolecommissie 2020.
  6. Decharge penningmeester 2020.
  7. Benoeming nieuw lid van de kascontrolecommissie.
  8. Begroting 2022 en vaststelling contributie 2022.
  9. Bestuursverkiezing:

Aftredend en herkiesbaar: Harrie Wattenberg en Wim v.d. Dobbelsteen.

Aftredend en niet herkiesbaar: Jos Elbers. 

Voorstel tot benoeming van: Gerard Gradussen, Gerry Smits en Ria van Beuningen. 

10. Presentatie nieuwe website.
11. Rondvraag.
12. Sluiting.

Aansluitend presentatie De Brug Maas en Waal (Bijna Thuis Huis) Druten, door Harrie Levelink.