Aanmeldformulier

Aanmeldformulier seniorenvereniging Winssen

secretariaat: Dr. Nillesenstraat 20, 6645 AR Winssen, tel: 0487-521606

e-mail: h.vermeulen.kbo@gmail.com Website: www.seniorenwinssen.nl

Bankrekening: NL33RABO 0158007514 t.n.v.  Seniorenvereniging Winssen

 Naam en voorletters : ______________________________Roepnaam ___________

Geslacht : _______ Geboortedatum:_______________ .

Adres: : ______________________________________Huisnr.:_____

Postcode.: __________ Plaats:  _______________

Telefoon:___________________Mobiel nr._______________

E-mail:______________________

Naam,voorletters partner: ____________________________Roepnaam :___________

Geslacht : _______ Geboortedatum:_______________ .

Mobiel nr._______________E-mail:______________________

Datum: ______________________ Plaats: _________________________

Handtekening:____________________________

Handtekening partner_______________________

Contributie 2020 = gratis; daarna  € 27,– p.p.  per jaar.

Dit formulier met een recente pasfoto (mag ook een kopie zijn) inleveren bij: Cynthia Hanegraaf, Dr. Nillesenstraat 20 Winssen, tel. 0487 521606