Ouderenadviseur

Ouderenadviseur

Mensen hebben een eigen verantwoordelijkheid waar het gaat om volledig deel te nemen aan de maatschappij met al haar facetten en zichzelf kunnen redden in elke situatie. Iedereen moet in staat worden gesteld om zo lang mogelijk zelfstandig te functioneren in de samenleving. Dit betekent ook dat mensen zelf de regie over hun eigen leven hebben en houden, het liefst in de eigen vertrouwde woonomgeving. Lukt dat op een of meerdere terreinen niet meer, dan kan de hulp van een Vrijwillige Ouderen Adviseur worden ingeroepen.
De Vrijwillige Ouderen Adviseur, kort VOA, is een speciaal opgeleide vrijwilliger van een seniorenverening. De VOA, helpt u, uw partner en familie met het antwoord op alle vragen over wonen, zorg, welzijn en financiën. Hij/Zij heeft zich ontwikkeld tot een ware belangenbehartiger voor alle senioren. Of het nu gaat om bijvoorbeeld een woningaanpassing, hulpverlening, maaltijdvoorziening, vervoer of vragen over uw inkomen of administratie, de VOA kan u helpen. De VOA ondersteunt u bij allerlei aanvragen (bij gemeente en andere instanties), keukentafelgesprekken, formulieren invullen, bewust en veilig wonen, enz.
Hij/zij is volledig op de hoogte van alle regelingen, voorzieningen en mogelijkheden en zoeken samen met u naar oplossingen. Voorop staat dat u zelf beslist welke actie u wilt (laten) ondernemen. De VOA is vooral een adviseur. Hij/zij neemt geen taken over, neemt geen beslissingen en voert geen activiteiten uit die voortvloeien uit beslissingen. Wel zal hij/zij erop toezien dat alles goed verloopt en zal indien nodig bijsturen. Indien de materie of vraag voor de VOA te gecompliceerd is, zal hij/zij hulp inroepen en/of doorverwijzen.
De VOA is betrokken bij het wel en wee van alle senioren en wil zich graag voor hen inzetten. Geheel kosteloos, zodat iedereen gebruik kan maken van zijn/haar expertise.

Uw privacy
Daarbij is uw privacy gewaarborgd. De gegevens, die worden gevraagd, zijn nodig om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. De gevraagde en geregistreerde gegevens zijn degelijk opgeborgen in kluizen en beveiligde computers en zijn uitsluitend toegankelijk voor medewerkers, die daarvoor zijn gerechtigd. De wet op de privacy staat natuurlijk voorop.

Hoe kom ik in contact met een Vrijwillige Ouderen Adviseur?
Voor alle Seniorenverenigingen is beschikbaar:

Elly Hagen, coördinator
Stichting Perspectief

tel. 024 6750939