Regeling ongewenste omgangsvormen

De Seniorenvereniging Winssen rekent de zorg voor de veiligheid, gezondheid en welzijn van haar leden, en anderen, verbonden aan de Seniorenvereniging Winssen, tot haar taken.
Een belangrijk aspect van het welzijn zijn respectvolle omgangsvormen, respectievelijk het voorkomen van ongewenste omgangsvormen. Dat vraagt primair om een gezamenlijke inspanning van alle leden samen, waarbij ieder binnen de vereniging zijn eigen verantwoordelijkheid dient te nemen.