Aanmelden

Aanmeldformulier
Seniorenverening Winssen

Waarom juist lid worden van onze vereniging?
Seniorenvereniging Winssen is een vitale organisatie van en voor senioren, voortgekomen uit traditie van onderlinge solidariteit en zorg voor elkaar.

Middels onderstaande blauwe knop kunt u het aanmeldformulier downloaden en printen. Vul daarna alle gevraagde gegevens in.
Geef aan of u automatische incasso van de contributie en de kosten van deelname aan activiteiten wilt. Indien u dat wenst, vul dan ook het bijgevoegde machtigingsformulier in.

Het ingevulde formulier met eventueel het machtigingformulier en een recente pasfoto kunt u vervolgens inleveren bij:
Gerry Smits,
Van Heemstraweg 51,
6645 KE Winssen,
telefoon 06-57877698.