Privacybeleid

Privacybeleid

Privacyverklaring Seniorenvereniging Winssen

Met het oog op de verplichtstelling vanwege de Europese privacy wetgeving geeft het bestuur van Seniorenvereniging Winssen de volgende privacyverklaring af:
Seniorenvereniging Winssen houdt persoonsgegevens bij van leden, deelnemers, donateurs, adverteerders, vrijwilligers en overige relaties met het doel om verenigingsactiviteiten uit te kunnen voeren. De gegevens die verwerkt worden betreffen achternaam, tussenvoegsel, voorletters, geboortedatum, straat en huisnummer, postcode, woonplaats, telefoonnummers, e-mailadres, naam van de Afdeling, lidnummer, het soort lidmaatschap en de ingangsdatum van het lidmaatschap. Indien van toepassing worden gegevens toegevoegd aan de activiteiten waar leden of deelnemers aan deelnemen. Er worden alleen gegevens verwerkt die personen zelf, vrijwillig hebben opgegeven. Er worden geen gegevens verwerkt die de wet als bijzondere persoonsgegevens aanmerkt.

De persoonsgegevens worden door de ledenadministrateur verwerkt. De contactgegevens van de ledenadministrateur zijn opgenomen in de Cirkel en zijn zichtbaar op onze de website.

Op onze website wordt niet-persoonsgebonden informatie van bezoekers over het gebruik van deze website verzameld, zoals de datum en tijd waarop de website is bezocht, gegevens over de bezochte pagina’s en de duur van de gebruikerssessie. Deze gegevens zijn belangrijk om de website voortdurend te kunnen verbeteren. Er worden via een bezoek aan de website geen persoonsgegevens verzameld. Iedere bezoeker heeft bij het eerste bezoek van de website de mogelijkheid om opslag van deze gegevens niet toe te staan.

De persoonsgegevens worden alleen intern gebruikt en uitsluitend door personen die hiervoor door ons bestuur bevoegd zijn.
Seniorenvereniging Winssen verstrekt nimmer persoonsgegevens aan derden. U heeft altijd het recht te weten welke gegevens er van u zijn geregistreerd. Wanneer u deze wilt inzien, maakt u een afspraak met het bestuur om een plaats en tijd af te spreken. Wanneer u van mening bent dat er onjuiste gegevens van u zijn vastgelegd, kunt u deze laten wijzigen. U neemt contact op met de secretaris of de ledenadministrateur en geeft aan om welke gegevens het gaat en verstrekt daarbij de juiste gegevens. Indien het bestuur uw verzoek afwijst dan zal dit schriftelijk gemotiveerd worden. U kunt tegen de beslissing bezwaar maken.

Al uw gegevens worden in onze ledenadministratie, genaamd Leaweb, opgenomen.  Indien u zich als lid laat uitschrijven, verdwijnen uw gegevens binnen een jaar na de uitschrijfdatum uit het ledenbestand.