Bestuur

Bestuur

Gerard Gradussen

Voorzitter
T: 06 53220703

Ria van Beuningen.

Secretaris
T: 06 57391448

Harrie Wattenberg

Penningmeester
T: 0487 522355

Gerry Smits

Bestuurslid/
Ledenadministratie
T:
06 57877698

Ans Kersten

Bestuurslid

T: 06 28338144

Theo Cobussen

Bestuurslid/
onderhoud website
T: 06 23362536

  Mail adres bestuur

info@seniorenwinssen.nl

Betuur van links naar rechts:
Harrie Wattenberg , Theo Cobussen, Ans Kersten, Gerard Gradussen, Gerry Smits, Ria van Beuningen.