Agenda

Agenda 2019/2020.

Aquarelleren.
Elke maandagmiddag 14.00 – 16.00 uur in de Salon
Biljarten
Elke maandag- en vrijdagmiddag vanaf 14.00 uur in Zorgcentrum Overmars.

Bingo
Elke 2e woensdag van de maand 14.00 uur in de Paulus(zaal open 13.30 uur).
Eerstvolgende bingo is op woensdag, 8 januari 2020
Bloemschikken.
In de Salon, iedere 4e woensdag van de maand van 14.30 tot 16.30  en 19.30 uur tot 21.30 uur. Inschrijfgeld is 75 euro per halfjaar(5 lessen). Dit is inclusief materiaal en koffie/thee. Niet leden :85 euro.

Bridgen
Elke donderdag van 20.30 tot 22.00 uur in de Salon
Carnaval
Vrijdag 21 februari 2020 14.00 tot 18.00 uur in het Ultogebouw
Met medewerking van de band “Jersey”, dweilorkest Brulto, duo Kei-Gezellig en  een buutreedner..
Dagtocht(Stamppottocht)
20 november 2019 Naar Holten en Barneveld. Start 09.00 uur op het van Ghentplein tegenover de Paulus.
Dansen.
In muziekcentrum Ulto op maandag, 10 augustus 2020 14.00 uur m.m.v. orkest Jersey.
Fietsen.
In maanden mei tot en met augustus.
Even weken woensdag. Start 14.00 uur bij de Paulus. 
Inloophuis
Elke dinsdag 14.00 tot 16.00 en donderdag 10.00 tot 12.00 uur in “de Salon” Molenstraat 2.
Jaarvergadering
Woensdag, 18 maart 2020 14.00 uur in de Paulus.
Jeu de boules

Op 7 september j.l. is onze nieuwe baan langs de Paulus in gebruik genomen. Elke donderdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur wordt gespeeld. Op andere dagen kan de  vrij van de baan gebruik worden gemaakt.
Kerstdiner

Dinsdag, 17 december 2019 12.00 uur.
Kerstviering
Vrijdag, 20 december 2019 van 15.00 tot 19.00 uur in de Paulus.
Museumplusreis.
Museum Plus Bus is een initiatief voor ouderen in Nederland. De bus rijdt elke dag een groep senioren naar één van de dertien deelnemende musea. Deelname is afhankelijk van loting. .
Nieuwjaarsbijeenkomst.
Dinsdag, 7 januari 2020 14.00 uur in de Paulus
Vrijwilligersmiddag.
Vrijdag, 12 juni 2020 16.00 uur in de Paulus

Agenda januari 2020
wo.22-01    Bloemschikken     De Salon           14.30 – 16.30 uur
wo.22-01    Bloemschikken     De Salon           19.30 – 21.30 uur
di. 07-01     Nieuwjaarontmoeting De Paulus   14.00 – 16.00 uur
wo.08-01    Bingo                     De Paulus        14.00 – 16.00 uur
wo.22-01    Bloemschikken     De Salon           14.30 – 16.30 uur
wo.22-01    Bloemschikken     De Salon           19.30 – 21.30 uur

Wekelijkse activiteiten
maandag        Biljarten          Zorgcentrum     13.00 – 16.00 uur
maandag        Aquarelleren   De Salon          14.00 — 16.00 uur
dinsdag          Eetpunt           De Paulus         12.00 – 13.30 uur
dinsdag           Inloophuis       De Salon          13.30 – 15.30 uur
dinsdag           Lol met wol     De Paulus        19.00 – 22.00 uur
donderdag      Inloophuis       De Salon          10.00 – 12.00 uur
donderdag      Jeu de boules De Paulus         10.00 – 12.00 uur
donderdag      Bridgen           De Salon           19.30 – 22.30 uur
vrijdag             Biljarten          Zorgcentrum      13.00 – 16.00 uur