De vrijwilligersmiddag
dec 02 2022

 

Het was erg laat in het jaar voor de vrijwilligersmiddag, maar we wilden die middag toch  door laten gaan.. Dat  had te maken met allerlei zaken, zo als vakantie e.d. ,waardoor er steeds geschoven

moest worden met de datum.

Maar uiteindelijk 23 november konden wij onze vrijwilligers bedanken met een leuke middag. Het programma was: de helft van de vrijwilligers gaan naar Haneman Biofruit, de andere helft naar Het Dijkmagazijn in Beuningen. Halfweg de middag wisselen van plaats.

Bij Haneman Biofruit werden we ontvangen door Toine Janssen en zijn vrouw Jeanette Litjes. Zij gaven ons met een rondleiding een kijkje achter de schermen van een biologisch fruitbedrijf.

Bij Het Dijkmagazijn werden we getrakteerd op een kop koffie met een appelgebak. Daarna vertrokken we voor een rondleiding onder leiding van 2 ervaren gidsen naar de Beuningense uiterwaarden. Een interessante tocht..

Rond 15.00 uur gingen de groepen wisselen van plaats.

Hoewel slecht weer was voorspeld voor de gehele middag, begon de regen eerst rond 15.30 uur. De lopers van de tweede groep in de uiterwaarden van Beuningen werden toen gedwongen hun tocht te staken en keerden terug naar de Paulus. De eerste groep had prachtig weer.

De tweede groep bij Haneman Biofruit konden deels het programma afwerken echter de rondleiding buiten werd ook daar vroegtijdig afgebroken.

Tegen 17.00 uur was iedereen weer tezamen in de Paulus. Daar werden de verhalen uitgewisseld onder het genot van een drankje en een knabbeltje.

Rond 18.00 uur werd een frietje met een snack geserveerd. Zo konden de lege magen goed worden gevuld met overheerlijke friet en snacks, zoveel men wilde.

Daarna vertrok iedereen geleidelijk aan naar huis, terugkijkend op een leuke en geslaagde vrijwilligersmiddag.

Bedankt alle vrijwilligers.

Bestuur Seniorenvereniging Winssen