In memoriam Jannie Henckel

Op 9 februari j.l is vrij plotseling ons bestuurslid en vrijwilligster Jannie Henckel op 66-jarige leeftijd overleden.

Jannie was ruim 20 jaar een drijvende kracht binnen onze vereniging. Dat betekent dus, dat ze op haar 46al voor ons actief was. Jannie was van alle markten thuis; zo was ze enkele jaren penningmeester en steeds notuleerde ze onze  vergaderingen.  De organisatie van het jaarlijkse busreisje was bij Jannie in goede handen. Ze was mede verantwoordelijk voor de organisatie van de maandelijkse bingo. Dat deed ze met volle inzet. Zelfs toen dat lichamelijk eigenlijk niet meer verantwoord was, deed ze daarvoor alle boodschappen. Een ander onderdeel waar ze haar handen aan vol had, was het eetpunt in de Paulus. Jannie regelde de maaltijden, die bezoekers van tevoren hadden besteld. Samen met stichting Perspectief regelde ze de financiële afwikkeling. Verder begeleidde Jannie de wekelijkse inloop in de Paulus. We deden nooit een vergeefs beroep op Jannie; ze zei nooit nee. Altijd: “Dat doe ik wel”  Typerend was haar gastvrijheid. Toen onze vereniging geen eigen ruimte meer had, stelde Jannie voor om bestuursvergaderingen bij haar thuis te houden. Ze zorgde niet alleen voor koffie of thee, maar ook voor een lekkere hap en na afloop een lekker wijntje. Voor haar inzet als bestuurslid en vrijwilliger bij ons, maar ook bij het Rode Kruis en patiëntenvereniging, werd ze op 15 mei 2019 nog koninklijk onderscheiden. Wij zijn haar veel dank verschuldigd en zullen haar zeer gaan missen.

Wij wensen haar naasten sterkte om dit verlies te dragen.