Kerstviering

                                 

Op vrijdag, 15 december a.s. houden wij onze Kerstviering in Ontmoetingscentrum De Paulus.
We beginnen om 15.00 uur.

Het programma ziet er als volgt uit:

  • Muzikale ontvangst door de ‘Amaretto’s’
  • Warme chocolademelk met slagroom en glühwein met kerstkrans.
  • Woordje door onze voorzitter Gerard Gradussen.
  • Er wordt een Kerstverhaal voorgelezen.
  • We drinken gezellig een borreltje (U krijgt 2 consumpties van de vereniging). 
  • Ondertussen kunt U genieten van toepasselijke muziek van de groep ‘What Ever’.
  • Rond 17.00 uur begint het Kerstdiner.
  • Tegen 18.00 uur komt Brulto met speciaal voor u ingestudeerde kersliederen.

Voor deze Kerstviering vragen wij een bijdrage van € 25,00 Euro per persoon voor leden en € 47,00 voor niet-leden.
U kunt zich tot 7 december a.s. hiervoor aanmelden via de mail  info@seniorenwinssen.nl  en geld overmaken op rekening NL33 RABO 0158 0075 14  ten name van Seniorenvereniging Winssen; vermeld daarbij de naam/namen van de deelnemers.
Hebt u geen mail, dan kunt u zich aanmelden bij Ans Kersten, Wethouder van Beuningenstraat 13 Winssen. (Envelop met de naam/namen erop en gepast geld in de brievenbus stoppen).

Het Bestuur