Informatiemiddag Veilig Bankieren en Veilig Wonen
feb 21 2024

30 mensen hebben gehoor gegeven aan de uitnodiging voor de door onze vereniging georganiseerde informatiemiddag over Veilig Bankieren en Veilig Thuis Wonen (domotica) op dinsdag 20-02-2024 in De Paulus.

Na een gratis kopje koffie/thee en een welkomstwoordje van Theo Cobussen begon Allard Hock namens Regio Bank Ewijk aan zijn presentatie Workshop Veilig Bankieren. Aan het begin van zijn betoog, benadrukte hij dat bankieren via de App veiliger is dan Internetbankieren via bijv. Google.
Alle technieken, die cybercriminelen gebruiken om te proberen aan onze centen te komen, werden duidelijk uitgelegd en er was gelegenheid om direct vragen te stellen.
Ook werden er tips gegeven over hoe je kunt herkennen dat brieven, e-mails en apps van criminelen afkomstig zijn. Overigens is alle informatie ook te vinden op de website van de RegioBank maar ook van de andere banken.


Na een korte pauze met een gratis drankje nam Joseph Vink, Sociaal werker bij Stichting Perspectief het woord en ging uitgebreid in op langer (Veilig) thuis wonen. Hij stelde dat mensen niet alleen willen, maar ook langer thuis moeten blijven wonen omdat de zorg onder druk staat. Hij gaf tal van voorbeelden over hoe je je huis, soms vrij simpel en goedkoop, kunt aanpassen. Ook wat betreft hulpmiddelen in en om het huis besprak hij een top-tien van meest aangeschafte hulpmiddelen in de afgelopen 10 jaar.
Ook gaf hij aan dat een “huisinspectie” door Perspectief een advies oplevert waarvan de kosten door de gemeente voor 50% worden vergoed tot een maximum van € 500,-.

Tenslotte beantwoordde hij een aantal vragen en  adviseerde eenieder, die vragen heeft over de aanschaf en gebruik van hulpmiddelen, contact op te nemen met Stichting Perspectief.


Het was een zeer interessante, leerzame middag.