Uitnodiging carnavalsmiddag
jan 30 2023

UITNODIGING

Wij houden op vrijdagmiddag 17 februari 2023 van 14.00 tot 19.00 uur weer een ouderwets gezellige carnavalsmiddag in het ULTO muziekcentrum.
Je kunt onder het genot van een drankje en hapje genieten van diverse optredens.Orkest Jersey zal de muzikale begeleiding verzorgen.

Uiteraard treden weer artiesten uit ons eigen dorp voor het voetlicht, zoals het duo Kei Gezellig en dweilorkest Brulto.
Buutreedner Frans Bevers zal ervoor zorgen, dat de lachspieren in werking worden gezet.
EN…. Prins Joep d’n Urste van Oelewaal komt met zijn gevolg ook even langs.

Naast koffie/thee en enkele consumpties krijgen bezoekers weer het bekende gratis frietje uit de snackwagen van Bas.

Voor deze carnavalsmiddag vragen wij aan leden een bijdrage van € 10,00 per persoon; anderen betalen € 15,00.
Je kunt je  tot 10 februari a.s. hiervoor aanmelden bij Ans Kersten, Wethouder van Beuningenstraat 13, Winssen (envelop met de naam/namen erop en gepast geld in de brievenbus stoppen) of aanmelden via de mail, info@seniorenwinssen.nl en geld overmaken op rekening
NL33 RABO 0158 0075 14 ten name van Seniorenvereniging Winssen.

Alaaf
Bestuur Seniorenvereniging Winssen