Uitnodiging bijeenkomst voor de muziekkoepel in Winssen
aug 17 2023

De muziekkoepel in Winssen

Hoe staat het er eigenlijk mee?

 

 

 


We kunnen ons voorstellen dat mensen die vraag stellen.

Lange tijd niks meer van gehoord.

Maar dat wil niet zeggen dat er in de tussentijd niets is gebeurd.
Wat er allemaal is gedaan vertellen we u op een informatieavond die we zullen houden op maandag 18 september a.s. in het Paulusgebouw te Winssen.
We presenteren bouwtekeningen, er is een maquette te zien, we informeren over onze verdere plannen en er is volop gelegenheid tot het stellen van vragen.

Iedere belangstellende is van harte welkom. We rekenen op een grote opkomst, want de muziekkoepel wordt een sociaal-culturele verrijking voor het hele dorp!
De avond begint met een inloop (met een kopje koffie of thee) vanaf 19.45 u en om 20.00 uur starten we met de planpresentatie.
Rond de klok van 21.00 uur denken we de info-avond te kunnen afsluiten.

We hopen velen te kunnen begroeten!

Het bestuur,
Erna Steeg (voorzitter),
Sjaak Gerrits (secretaris),
Bart Smits (penningmeester)
en de leden Ton v/d Berg en Piet Schreven.